בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: