לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכבו, אלא אם כן: