קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום: