היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 221