האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?

תמונה עבור שאלה 213