כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק: