תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

תמונה עבור שאלה 186