האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?

תמונה עבור שאלה 161