"שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?