מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: