כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 128