הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: