באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?