מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 1240