האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?