לאחר חיבור נגרר או נתמך לגורר או לתומך, האם צריך לבדוק את תגובת הבלמים?