איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1197