האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: