התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

תמונה עבור שאלה 119


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: