האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1188