כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1170