כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

תמונה עבור שאלה 1136