לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:

תמונה עבור שאלה 1131