גרירה ללא פין בטיחות ייעודי וללא שרשראות בטיחות יכולה לגרום: