האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 1110