באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: