באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?