מה הם המאפיינים של דרך הררית?

תמונה עבור שאלה 1097