למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 1092