מהי הסכנה הצפויה לרכב מחובר או מורכב בעת נהיגה בכביש חלק?