בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

תמונה עבור שאלה 1078


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: