מהו האורך הכולל המותר של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג?