כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?