לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: