מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם בהסעת ילדים עד גיל שמונה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: