מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1020