מהו המשקל הכולל המותר של רכב מסחרי החייב בבדיקה של מערכת הבלמים לפחות פעם אחת בחצי שנה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: