איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: