איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?