אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-: