היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1000