מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 992


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: