''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

תמונה עבור שאלה 990


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: