מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?