"נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי: