איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

תמונה עבור שאלה 96