כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 957