כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

תמונה עבור שאלה 938