איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

תמונה עבור שאלה 923