באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?