התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה: