כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 808